Muru niitmine ja trimmerdamine

Tallinna linna heakorra eeskiri § 5 (Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused heakorra tagamisel) lõige 5 kohustab kinnistuomanikke tegema umbrohutõrjet ja niitma üle 15 cm kõrguse muru ning rohu, välja arvatud loodusliku alusmetsa alt, pügama heki ning korraldama selliste põõsaste- ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liikluskorraldusvahendit või takistavad jalakäijate või sõidukite liiklust.

Pakume vastavalt linna heakorra eeskirjale teenust äri- ja eraklientidele:

  • Umbrohutõrje
  • Muru niitmine ja trimmerdamine
  • Heki pügamine
  • Põõsaste- ja puuokste kärpimine