Lumekoristus

Mehhaniseeritud välikoristus

Mehhaniseeritud koristust teostame ööpäevaringselt kuni seitsmel päeval nädalas. Lumetõrje käigus eemaldatakse lumi teepinnalt, suure lumesaju või kitsa territooriumi puhul teostatakse lume äravedu, et tagada läbipääs ja ohutu liiklus. Suuremate magistraalteede ja tänavate lumetõrjet teostatakse autosahaga, kõnniteedel kasutatakse sahk-harjaga traktoreid.

Teostame ka lume äravedu.

Libedustõrje

Libedustõrjet teostatakse puisturseadmega. Puistematerjalina kasutatakse soola (NaCl), liiva ja graniit- või paesõelmeid. Puistematerjali koguse doseerimine ja puistamise ala laiuse valik toimub vastavalt ilmastikuoludele ning tee seisundile.

Käsitsi koristus

Lume käsitsi koristust ja libedustõrjet teostatakse kohtades, kus mehhanismidega juurdepääs puudub, näiteks ülekäigurajad, bussipeatused jms.