LIIKMELISUS

Hatiko Grupp OÜ on Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate liidu liige alates 01.02.2013 aastast koos liidu põhikirjast tulenevate liikme õiguste ja kohustustega.

Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit (EKHHL) on asutatud 1995 aastal Tallinnas. Liidu asukohaks on Eesti Vabariik ja postiaadress on Pärnu mnt 141, Tallinn, 11314. EKHHL on mittetulundusühing. Liit on asutatud kinnisvara korrashoiu ettevõtjate poolt eesmärgiga üleriigiliselt korraldada kinnisvara korrashoiuga tegelevate juriidiliste isikute ja füüsilisest isikust ettevõtjate ühistegevust ning esindada oma liikmete ühiseid huve. (EKHHL.ee)