Küsimused ja vastused

 1. Mis on koristamise eesmärk?

Koristamise eesmärk on puhtus, mitte koristamise protsess (näiteks pesta põrandat iga päev või kord nädalas)

 1. Kuidas on võimalik kokku leppida, millist puhtust soovitakse?

Selleks on võimalik kasutada erinevaid puhtusastmeid ja nende kirjeldusi

 1. Millised tegurid mõjutavad koristusmeetodi valikut?
 • koristatava pinna suurus ja mööbli hulk
 • puhastatava pinna omadused: märgade meetodite taluvus, siledus, vee ja puhastusainete  taluvus jms
 • mustuse liik (peen, kare, märg-kuiv), hulk ja kinnitumine pinnale
 • töö turvalisus, ergonoomika
 • ruumi kasutuse seisukohalt otstarbekas puhtusaste
 1. Mis on mustus?

Mustus on pinnal olev, erinevate puhastusmeetoditega eemaldatav, pinna kasutust segav ja/või kahjustav aine. Pinnad saavad mustaks kui miski langeb pinnale (näiteks tolm laskub pinnale) või mustem pind puutub kokku puhtamaga.

 1. Mis on praht?

Suuretükiline lahtine mustus, mida saab eemaldada käsitsi, erinevate koristustarvikutega või –masinatega.

 1. Mis on lahtine mustus?

Kuiv või märg mustus, mis ei ole pinnale kinnitunud, imbunud või sööbinud.

 1. Mis on kinnitunud mustus?

Pinnale kuivanud mustus, mis eemaldatakse hoolduskoristusmeetoditega.

 1. Kas sama mustus on igal pool sama tähtsusega? Miks?

Ei ole. See, mis on puhas autoremonditöökojas, ei ole kaugeltki puhas haiglas jne. Sama mustus erinevates kohtades omandab täiesti erineva tähenduse, sest puhtusel on erinevate kohtades erinev roll. Näiteks haiglas võib ühest vales kohas olevast näpujäljest tekkida palju probleeme, kodus kirjutuslaual ei ole see üldse probleem.

 1. Kas absoluutselt kõik mustus peab olema iga päev eemaldatud?

Ei pea, see ei ole võimalik ega ka vajalik. Puhtuse määratlemisel on alati küsimus selles, kust läheb piir sallitava ja mitte sallitava „mustuse“ vahel. Absoluutset puhtust peaaegu ei eksisteerigi.

10. Mida näitavad puhtusastmed ja milleks neid kasutatakse?

Puhtuseastmed on kokkulepitud puhtuse eesmärgid. Puhtusastmeid kasutatakse koristusteenuse ostmisel soovitud eesmärgi määratlemiseks ning kvaliteedi kontrollimiseks ja tagamiseks.